O spoločnosti

Predstavujeme Vám spoločnosť  MK MIKOR s.r.o., ktorá vznikla ako rodinná firma v roku 2014.

Zaoberáme sa opracovaním technických materiálov na CNC strojoch. Tvarovo zložité prvky pre nás predstavujú výzvu. Pri výrobe kladieme dôraz na kvalitu opracovania a precíznosť, pričom využívame dlhoročné skúsenosti svojich kolegov v oblasti strojárstva, výroby strojov a zariadení.

Neustále investujeme čas do zdokonaľovania výrobného procesu a inovujeme strojné vybavenie. Tým zvyšujeme produktivitu práce a skracujeme výrobný čas.

Spoločnosť MK MIKOR má zriadenú prevádzku v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Snine, čím priamo prispieva k rozšíreniu povedomia o strojárenskom priemysle medzi mladými študentami, ktorí postupne strácajú záujem o štúdium technických smerov. Žiaci sa počas svojej odbornej praxe zúčastňujú výrobného procesu, k čomu prispela dohoda o spolupráci so školou podpísaná v roku 2015.

Spojením vysokokvalifikovanej pracovnej sily a špičkových technológií  tak vo firme MK MIKOR vznikol výkonný potenciál pre výrobu a ďalší rozvoj firmy v náročnom slovenskom konkurenčnom prostredí.